Tiskárna Polička

GRAFICKÉ NÁVRHY

Zpracujeme grafické návrhy v souladu s design manuálem Vaší společnosti. Jako podklady pro realizaci nám postačuje Vaše představa ve formě náčrtu, texty, tabulky, fotografie - klasické, v digitální podobě nebo diapozitivy (nebo fotografování zajistíme). technologie1 Dále je možnost aktualizovat, případně upravit podklady již realizované v libovolné podobě (filmy, elektronická data nebo hotové prospekty).

Po dodání podkladů v našem DTP studiu zpracujeme grafický návrh na počítačích PC/MAC v profesionálních programech (lámání, scanování, retuš, vektorizace, logotypy, sazba...).

Zpracovaný grafický návrh Vám předložíme na korekturu v digitální podobě (PDF, EPS, JPG, CDR) - možno zaslat e mailem, CD, DVD, nebo jako nátisk z nátiskové tiskárny EPSON STYLUS PRO 7600 zařazené do Workflow (CTP, Inkmonitor, Inkflow tiskového stroje ADAST Dominant 856A).

PRODUKCE

Po odsouhlasení korektur následuje vlastní produkce v zadaném množství, druhu materiálu, barevnosti a termínu.

Přípravu tisku provádíme systémem CTP (přímý osvit kovolistů). Můžeme též použít konvenční postup - film - osvit - kovolist.

Produktové listy černobílé i barevné v zadaném počtu stran a přebaly šanonových desek tiskneme na novém tiskovém stroji ADAST Dominant 856A formátu až B2 s možností použití přídavného zařízení pro podélnou perforaci a rylování.

Knihařské zpracování - kvalifikovaně provádíme vazby V1, V2, V4, výseky, skládání, technologie2 vrtání, snášení a vše co budete potřebovat - na nových moderních strojích.

Polep cedulí - po zvektorizování jakéhokoliv motivu vyřežeme samolepicí fólii na řezacím plotru a po separaci nalepíme na formátované desky dle Vašeho zadání.

Výroba a potisk plachet (bannerová reklama) - na plotru vyřezané šablony se dočasně lepí na plachtu a válečkováním se nanese příslušná barva.

Samozřejmostí je zabalení zakázky v požadovaném počtu do smršťovací fólie, papíru nebo na palety.

FOTOPRÁCE

Pro zajištění maximální kvality spolupracujeme s profesionálním fotografem - www.fotografie.lit.cz

DISTRIBUCE DO FIRMY

Zakázky dovezeme na místo určení vlastní dopravou.

ARCHIVACE DAT

Zdrojová data se archivují na CDR a DVD. Díky systému CTP též archivujeme celé smontované archy v digitální podobě.